home

Beste Bezoeker van website Plantage Peperpot,

We trachten middels de1e website u een idee te kunnen geven waar de Peperpot plantage voor staat in het verleden en in de toekomst. Acht jaar geleden bezocht ik op de fiets de zwaar verwaarloosde plantage voor het eerst.
Als Noord Hollandse ondernemer kom ik al sinds 1999 in Suriname, omdat ik samen met een Surinaamse partner een bedrijf heb dat in de oorsprong gespecialiseerd is in het maken van stalen dak- en gevelplaten. Vasco Tonch leidt het Surinaamse Bedrijf VASCO PROFILES aan de Ringweg in Paramaribo Noord. We zijn elkaar tegengekomen in de Nederlandse basketbalsport alwaar ik de sponsor was en Vasco de professional uit Zuid-Amerika. Vasco basketbalde ’s avonds op topniveau en overdag werkte hij in ons Purmerendse bedrijf FINISH PROFILES. Na zijn actieve sportcarrière zijn we 12 jaar geleden, in 1998, in Paramaribo het bedrijf begonnen.

Net als vele Nederlanders ontdekte ik Suriname per fiets. Zo dus ook Commewijne met al haar mooie, maar zeer verouderde Plantages. We bezochten plantage Frederiksdorp en daar ontstond het idee om ook zoiets moois te starten. Na een bezoek aan de Peperpot wist ik het zeker. Dit moest ik doen.

Het heeft echter zeker nog 6 jaar geduurd voordat ik het plan kon gaan vormgeven. Ik las stukken en hoorde over de plantage van directeur Michel Sjak Shie. Hij had grootste plannen maar stuitte keer op keer zijn neus daar waar men de financiën niet kon vinden. Ik wist aanvankelijk niet dat hij ook plantage Peperpot in zijn portefeuille had. Maar toen dat bekend werd was de deal snel beklonken. Ik kocht het Plantagehuis en 5 ha grond erom heen om nieuw leven in het geheel te blazen. Naast de koop werd er ook afgesproken dat we de Kamponghuizen van nieuwe daken zouden voorzien en dat ook de daken van de oudere loodsen opknapbeurten zouden ondergaan.

Nu twee jaar later, ik schrijf 2010, is het zover. De directeurswoning is klaar en de kampongdaken zijn opgeknapt. Ook de daken van de loodsen zijn opgeknapt.

Het huis is ingericht en kan worden verhuurd aan mensen die van het uitzicht, de omgeving, het plantageleven en de vriendelijkheid van de bewoners aldaar willen genieten. Ik hoop dat u net als ik destijds het “Plantage virus” zult krijgen na het bestuderen van deze website. En dat we U dan ook vervolgens op de Peperpot Plantage mogen ontmoeten.

Beknopte geschiedenis van plantage peperpot

Toen Suriname door de Zeeuwen in 1667 op de Engelsen werd veroverd, bestond het plantagesysteem reeds. De meeste van deze plantages bevonden zich aan de Boven-Surinamerivier wPlantage Peperpotaar voornamelijk suiker en tabak werden verbouwd. In 1683 kwam het bestuur van Suriname in andere handen met als gevolg dat het Zeeuwse poldersysteem werd ingevoerd waardoor plantages benedenstrooms, dus dichter bij Paramaribo, met succes werden aangelegd.
Alhoewel de stichtingsdatum van plantage Peperpot onbekend is, is wel bekend dat, samen met nog andere plantages, Peperpot in bezit kwam van de welgestelde en invloedrijke Simon van Halewijn nadat hij in 1692 naar Suriname was gevlucht. Peperpot is daarmee een van de oudste plantages in Suriname.

Omdat de teelt van tabak niet naar wens ging, werd in 1702 gestart met het verbouwen van cacao en omstreeks 1720 met koffie. Peperpot behoorde tot de plantages waarop beide gewassen werden geteeld. Middels erfenissen en verkopen kende Peperpot na het overlijden van Simon van Halewijn nog diverse opeenvolgende eigenaren die al dan niet in Suriname verbleven. Alhoewel de plantage bloeiperioden kende, waren er een aantal factoren die leidden tot de afname van productie en tenslotte tot teloorgang. Afwezige eigenaren, tekort aan arbeiders, verwaarloosd onderhoud, wisselende invloeden van regen en van de bodem op verschillende koffiesoorten en concurrentie op internationale afzetmarkten, leidden uiteindelijk tot de definitieve sluiting in 1998.
Momenteel wordt door de Surinaamse Cultuurmaatschappij B.V. toegezien op onderhoud en beheer van plantage Peperpot.

Met vriendelijke groeten, Chris van der Vossen